Bærekraft

Norsk Tur AS har utviklet en bærekraftstrategi som tydeliggjør våre målsetninger og ansvaret vi påtar oss som turoperatør. Vi ønsker å bidra til en bærekraftig reiselivsnæring, og jobber stadig med å få til de beste løsningene, med hensyn til miljø og i livskvalitet blant beboerne på stedene hvor vi arrangerer turer.

Reis med bærekraft og mening!
Norsk Tur benytter leverandører som bidrar til en bærekraftig, positiv utvikling lokalt på destinasjonen. Vårt mål er å gjøre bevisste valg når vi produserer en tur, gjennom å bruke lokaleide hoteller så langt det er mulig, og inkludere kortreist mat i våre menyer. Våre samarbeidspartnere sørger for at lokalguider og servicepersonale blir rettferdig betalt og behandlet med respekt. Vi foretrekker leverandører og hoteller som er bærekraftsertifiserte.
Vi omarbeider en del av våre reiser til en mer miljøvennlig profil ved å erstatte buss med togetapper og vandring/spaserturer der dette er mulig. Vi har også dreid vår turproduksjon til å utvikle sykkel- og aktivitetsturer for å være med på å snu en trend i reisemønsteret til nordmenn.

Fly med mindre fotavtrykk
Vi samarbeider med en rekke store flyselskap i verden. Det langsiktige målet er en klimanøytral flytrafikk. De fleste flyselskap tilbyr kundene sine mulighet til å klimakompensere sine reiser, ved at den reisende kan betale et beløp tilsvarende reisens klimaavtrykk. Disse pengene går til prosjekter flere steder i verden som jobber for å nøytralisere klimaavtrykket. Enkelte flyselskap, som SAS, tilbyr å betale for sine kunders klimaavtrykk hvis man registrerer sitt eurobonus-nummer i bestillingen. SAS lanserte i januar 2020 sin nye Airbus A350, med redusert vekt om bord og vesentlig lavere Co2-utslipp. De nye Dreamlinerne til Norwegian har også redusert sine Co2-utslipp. KLM bygger for øyeblikket en fabrikk for fremstilling av biodrivstoff. De fleste fly som bygges i dag, kan utnytte klimanøytralt biobrennstoff. Flynæringen representerer dermed ikke en motstand til å redusere utslipp, men det er mer snakk om et prisspørsmål. Prisen for biodrivstoff er omtrent tre ganger høyere enn fossilt brennstoff. Kontinuerlig forskning bidrar til å nå mål om å gjøre drivstoffet mer prisvennlig. Dermed er det kun et tidsspørsmål før man kan si at drivstoff til fly leveres i tråd med moderne miljøkrav.

Å gjøre en forskjell underveis
På mange destinasjoner er det lokale levebrødet i stor grad avhengig av reiselivet. Vi ønsker å bidra til en bedre hverdag for innbyggere og en fornuftig forvaltning av naturressurser i land som baserer seg på turisme.

På flere reisemål bidrar vi til å støtte lokale utviklingsprosjekter for å gjøre en positiv forskjell. Vi er opptatt av likestilling, samt aktivt arbeid for å verne om rettigheter og levekår for barn og dyr. Vi har også sluttet å tilby elefantridning på våre eksotiske destinasjoner.

Eksempler på prosjekter hvor vi og våre gjester har bidratt med støtte:
• Amazoonico Wildlife Rescue Center, Ecuador
• Hjemmebesøk hos trengende familier på Sri Lanka
• Utvide / bygge klasserom på barneskoler i Kenya og Nepal
• Barnehager i township, Sør-Afrika
• Senter for ullproduksjon, drevet av og for kvinner i Kirgisistan

Vår interne miljøprofil
Vi har utviklet en kundeportal som gjør at all kommunikasjon med våre gjester gjøres digitalt. Dermed reduserer vi papirbruken.
Norsk Tur jobber kontinuerlig med å bevisstgjøre våre ansatte med tanke på papirbruk og kildesortering på kontoret. 90% av de ansatte benytter sykkel eller offentlig transport for å komme seg til og fra jobb.
Vi er fokusert på å gjøre våre freelance reiseledere bevisste når de er på reise med våre gjester. Som et ledd i dette har vi laget en portal hvor de nå laster ned alle sine dokumenter fra oss papirløst.

Ønsker dere å se vårt klimaregnskap send epost til reise@norsktur.no