Utenriksdepartementets globale reiseråd opprettholdes til 20. august.
Innen 15. juni vil Utenriksdepartementet vurdere om det er mulig å gjøre unntak fra reiserådet for reiser til de nordiske landene. I denne vurderingen vil blant annet råd fra smittevernsmyndighetene legges til grunn.
Innen 20. juli vil Utenriksdepartement gjøre samme vurdering for nærliggende europeiske enkeltland.

Informasjon fra reiselivets Hovedorganisasjon Virke:
"Etter samråd med Forbrukerrådet tolker vi dette dithen at for alle reiser til Norden og resten av Europa gjelder retten til å få reisen refundert uten kostnader etter pakkereiseloven for reiser 14 dager frem i tid.
For reiser utenfor Europa har man rett til å få refundert reise med planlagt avreise frem til 20. august."
(15.05.20 - Astrid Bergmål, Leder Virke Reiseliv)

 Hva gjør du dersom du ikke ønsker reise på tur?

  • Etter de nye reiserådene fra UD, følger vi retningslinjene til Virke; ingen av våre reiser avlyses før 14 dager før avreisetidspunkt, og ordinære avbestillingsbetingelser mottatt gjelder frem til da.

  • Hvis sluttfaktura er innbetalt innen fristen er kontraktsvilkårene oppfylt. Blir da turen avlyst 14 dager før avreise vil du få tilbake ditt innbetalte beløp. Merk at regjeringen har gitt informasjon om at den vanlige tilbakebetalingsfristen på 14 dager nå er endret til 90 dager.

  • Overholdes ikke betalingsfristen på sluttfakturaen, blir dette sett på som en avbooking av turen, og det gis ingen rett til refusjon av innbetalt depositum.

  • Ønsker du å avbestille din reise, anbefaler vi deg deg å sende en epost til reise@norsktur.no med navn på reisende samt hvilken tur du er påmeldt.

 

Oppdatert 18.05.2020