http://norsktur.no/globalassets/diverse/kundelogoer/gir_mer_luft.gif

_______________

Velkommen til Gir Mer

Gir Mer er et fordelsprogram for kunder* av energiselskapene Lyse, NTE, Glitre Energi og Haugaland Kraft. Som kunde av disse selskapene får du tilgang til spennende turer, og svært gode tilbud fra Norsk Tur.

*Gjelder strømkunder av Glitre Energi, og strøm- og fiberkunder av Lyse, NTE og Haugaland Kraft.