Betalings- og avbestillingsregler

for turen til Det blide Sørland, 29. april 2016

Betaling:

Etter at du har mottatt bekreftelsesbrev har du 14 dagers frist til å betale.

Avbestilling:

Ved avbestilling frem til 42 dager før avreise, beholder arrangøren 25 % av totalt fakturert beløp.

Ved avbestilling mellom 41 og 32 dager før avreise, beholder arrangøren 50 % av totalt fakturert beløp.

Ved avbestilling mellom 31 og 15 dager før avreise, beholder arrangøren 75 % av totalt fakturert beløp.

Ved avbestilling mellom 14 og 0 dager før avreise, beholder arrangøren 100 % av totalt fakturert beløp.

Dersom du avbestiller turen, kan dette gjøres enten på telefon eller e-post til Norsk Tur.

Vi anbefaler å ta kontakt med ditt forsikringsselskap for tegning av avbestillingsforsikring. Kontroller eventuelt om avbestillingsforsikring inngår i din reiseforsikring.

Avbestillingsforsikringen må være betalt før du betaler depositumet for turen for at den skal være gyldig.

Vi gjør oppmerksom på at dersom to personer har bestilt et dobbeltrom og en av personene avbestiller turen, vil et enkeltromstillegg tilfalle den andre personen.

Norsk Turs betalings- og avbestillingsregler tar utgangspunkt i "Alminnelige vilkår for pakkereiser" som er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet. De Alminnelige Vilkårene er utformet i henhold til Lov om Pakkereiser ("Pakkereiseloven") og Barne- og Familiedepartementets forskrifter til loven, og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene.