Betaling- og avbestillingsbetingelser

for turen til Hovden 15.04.2021

Betaling:
Etter at du har mottatt bekreftelsesbrev har du 7 dagers frist til å betale inn depositum på kr 1 000,- Depositumet bekrefter avtalen mellom deg og arrangøren.
Restbeløpet betales 5 uker før avreise. Dersom restbeløpet ikke er innbetalt ved betalingsfristens utløp blir du automatisk avbooket turen.

Avbestilling:
Frem til 31 dager før avreise, beholder arrangøren kr 500,- som avbestillingsbebyr.
Ved avbestilling mellom 30 og 0 dager før avreise, beholder arrangøren 100 % av totalt fakturert beløp.

Kansellering av tur fra arrangørens side
Norsk Tur AS følger gjeldende retningslinjer i forhold til Covid19. Hvis myndighetene forbyr reiser i Norge, vil turen avlyses. Deltakere får da refundert sitt innbetalte beløp innen 14 dager etter avlysningsdatoen.

Dersom du avbestiller turen, vennligst send e-post til Norsk Tur, reise@norsktur.no 

Vi anbefaler å ta kontakt med ditt forsikringsselskap for tegning av avbestillings/reiseforsikring. Avbestillingsforsikringen må være betalt før du betaler faktura for at den skal være gyldig.
Vi gjør oppmerksom på at dersom to personer har bestilt et dobbeltrom og en av personene avbestiller turen, vil et enkeltromstillegg tilfalle den andre personen.

Norsk Turs betalings- og avbestillingsregler tar utgangspunkt i "Alminnelige vilkår for pakkereiser" som er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet. De Alminnelige Vilkårene er utformet i henhold til Lov om Pakkereiser ("Pakkereiseloven") og Barne- og Familiedepartementets forskrifter til loven, og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene.