Betingelser og regler for skoletur til Paris

Vi ser frem til en spennende, lærerik og ikke minst gøy tur sammen til Paris. For at alt skal fungere bra, er du forpliktet på å lese gjennom dette dokumentet og godta/gjennomføre kravene her. Uten pass og forsikring får du ikke bli med på turen.

1. Du må ha med et pass som er gyldig 3 mnd etter du har returnert fra Frankrike.

2. Du MÅ sørge for å ha med kopi av reiseforsikring som er gyldig under hele turen (evt forsikringskortet). Mange har dette gjennom foreldrenes forsikringer. Dersom du ikke har dette, kan du bli ansvarlig for beløp i millionklassen dersom du skulle bli alvorlig syk eller skada.

3. Du må skaffe deg helsetrygdkort og ha det med på turen. Dette søker du om på nett. Dersom du googler «helsetrygdkort» finner du ut av det.

4. All bruk, oppbevaring eller kjøp av alkoholholdige drikker eller andre rusmidler er forbudt. Dette gjelder selvsagt også taxfree på hjemveien. Ved brudd på dette vil det få disiplinære konsekvenser for eleven i Frankrike, men det vil også bli utvisning fra skolen etter hjemkomst. Ved grove eller gjentatte brudd risikerer eleven å bli sendt hjem.

5. Skadeverk og hærverk underveis på turen belastes i sin helhet eleven.

6. På turen er dere forpliktet på å aldri gå i mindre grupper enn 3. Ingen får gå/reise alene, heller ikke en liten tur på Mc`en for å kjøpe en burger.

7. Røyking og snusing foregår til anviste steder og tider. Røyking/snusing på bussen er ikke akseptert.

8. Det er ikke lov til å leie/låne motorisert kjøretøy under oppholdet.

9. Undervisningsopplegget på turen er obligatorisk og må følges av alle.

10. Skolereglementet gjelder på hele turen. Det betyr at uønsket adferd får en reaksjon via anmerkninger eller utvisning. Antall anmerkninger settes etter skjønn. For eksempel vil ikke et å komme èn time for sent inn på hotellet bety at du får kun èn prikk for forsentkomming...