Betalings- og avbestillingsregler

Cruise på Douro 13 – 20 september 2018

Betaling:

Etter at du har mottatt bekreftelsesbrev har du 14 dagers frist til å betale inn depositum

kr 4 000. Depositumet bekrefter avtalen mellom deg og arrangøren.

Restbeløpet betales 10 uker før avreise. Dersom restbeløpet ikke er innbetalt ved betalingsfristens utløp og turen avbestilles etter dette, vil det kunne medføre krav om innbetaling i henhold til avbestillingsreglene.

Avbestilling:

Ved avbestilling av turen innen 105 dager før avreise, refunderes depositumet eks. et administrasjonsgebyr på kr. 1500 per person.

Ved avbestilling mellom 104 og 71 dager før avreise, beholder arrangøren det innbetalte depositumet.

Ved avbestilling mellom 70 og 41 dager før avreise, refunderes 50 % av totalt fakturert beløp.

Ved avbestilling fra 40 til 0 dager før avreise, beholder arrangøren 100 % av totalt fakturert beløp. Flyavgift refunderes i samsvar med flyselskapenes refusjonsregler.

Dersom du avbestiller turen, kan dette gjøres enten på telefon eller e-post til Norsk Tur.

Vi anbefaler å ta kontakt med ditt forsikringsselskap for tegning av avbestillingsforsikring.

Kontroller eventuelt om avbestillingsforsikring inngår i din reiseforsikring.

 

Avbestillingsforsikringen må være betalt før du betaler depositumet for turen for at den skal være gyldig.

 

Vi gjør oppmerksom på at dersom to personer har bestilt et dobbeltrom og en av personene avbestiller turen, vil et enkeltromstillegg tilfalle den andre personen.

 

Norsk Turs betalings- og avbestillingsregler tar utgangspunkt i "Alminnelige vilkår for pakkereiser" som er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet. De Alminnelige Vilkårene er utformet i henhold til Lov om Pakkereiser ("Pakkereiseloven") og Barne- og Familiedepartementets forskrifter til loven, og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene.