Betalings- og avbestillingsregler

for turen til Normandie, 24. – 30. august 2015

Betaling:

Etter at du har mottatt bekreftelsesbrev har du 14 dagers frist til å betale inn depositum på kr 3 000,-
Depositumet bekrefter avtalen mellom deg og arrangøren.

Restbeløpet betales 6 uker før avreise. Dersom restbeløpet ikke er innbetalt ved betalingsfristens utløp og turen avbestilles etter dette, vil det kunne medføre krav om innbetaling i henhold til avbestillingsreglene.

Avbestilling:

Ved avbestilling av turen innen 130 dager før avreise, refunderes depositumet minus et avbestillingsgebyr på kr 1 000,- per person.

Ved avbestilling mellom 129 og 100 dager før avreise, beholder arrangøren innbetalt depositum.

Ved avbestilling mellom 99 og 51 dager før avreise, refunderes 70 % av totalt fakturert beløp.

Ved avbestilling mellom 50 og 31 dager før avreise, beholder arrangøren 85 % av totalt fakturert beløp.

Ved avbestilling mellom 30 og 0 dager før avreise, beholder arrangøren 100 % av totalt fakturert beløp.
Flyavgift refunderes i samsvar med flyselskapenes refusjonsregler.

Dersom du avbestiller turen, kan dette gjøres enten på telefon eller e-post til Norsk Tur.

Vi anbefaler å ta kontakt med ditt forsikringsselskap for tegning av avbestillingsforsikring. Kontroller eventuelt om avbestillingsforsikring inngår i din reiseforsikring.

Avbestillingsforsikringen må være betalt før du betaler depositumet for turen for at den skal være gyldig.

Vi gjør oppmerksom på at dersom to personer har bestilt et dobbeltrom og en av personene avbestiller turen, vil et enkeltromstillegg tilfalle den andre personen.

Norsk Turs betalings- og avbestillingsregler tar utgangspunkt i "Alminnelige vilkår for pakkereiser" som er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet. De Alminnelige Vilkårene er utformet i henhold til Lov om Pakkereiser ("Pakkereiseloven") og Barne- og Familiedepartementets forskrifter til loven, og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene.