Betalings- og avbestillingsregler

Betaling:

Etter at du har mottatt bekreftelsesbrev har du 14 dagers frist til å betale inn depositum på kr 3000,-
Depositumet bekrefter avtalen mellom deg og arrangøren.

Restbeløpet betales 6 uker før avreise. Dersom restbeløpet ikke er innbetalt ved betalingsfristens utløp og turen avbestilles etter dette, vil det kunne medføre krav om innbetaling i henhold til avbestillingsreglene.

Avbestilling:

Ved avbestilling av turen innen 105 dager før avreise, refunderes depositumet minus et avbestillingsgebyr på kr 1000,- per person.

Ved avbestilling mellom 104 og 42 dager før avreise, beholder arrangøren det innbetalte depositumet.

Ved avbestilling mellom 41 og 32 dager før avreise, beholder arrangøren 50 % av totalt fakturert beløp.

Ved avbestilling mellom 31 og 15 dager før avreise, beholder arrangøren 75 % av totalt fakturert beløp.

Ved avbestilling mellom 14 og 0 dager før avreise, beholder arrangøren 100 % av totalt fakturert beløp.
Flyavgift refunderes i samsvar med flyselskapenes refusjonsregler.

Betingelser ved påmelding 34 dager før avreise eller senere:
Hvis reisen bestilles senere enn 34 dager før avreise, må hele beløpet innbetales innen 2 virkedager.
Avbestilles turen etter betaling, beholder arrangøren 100 % av totalt fakturert beløp.
Flyavgift refunderes i samsvar med flyselskapenes refusjonsregler
Ved manglende betaling innen fristen, kanselleres din reservasjon.

Dersom du avbestiller turen, kan dette gjøres enten på telefon eller e-post til Norsk Tur.

Vi anbefaler å ta kontakt med ditt forsikringsselskap for tegning av avbestillingsforsikring. Kontroller eventuelt om avbestillingsforsikring inngår i din reiseforsikring.

Avbestillingsforsikringen må være betalt før du betaler depositumet for turen for at den skal være gyldig.

Vi gjør oppmerksom på at dersom to personer har bestilt et dobbeltrom og en av personene avbestiller turen, vil et enkeltromstillegg tilfalle den andre personen.

Norsk Turs betalings- og avbestillingsregler tar utgangspunkt i "Alminnelige vilkår for pakkereiser" som er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet. De Alminnelige Vilkårene er utformet i henhold til Lov om Pakkereiser ("Pakkereiseloven") og Barne- og Familiedepartementets forskrifter til loven, og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene.

INFORMASJON OM TILSLUTNINGSFLY

Flytider

Flytidene oppført i programmet er i henhold til dagens tider oppgitt av flyselskapene. De endelige tidene vil først bli bekreftet ved billettutstedelse som skjer ca 4 uker før avreise.

Ved vesentlige tidendringer eller endring av flyselskap før billettutstedelse, vil informasjon bli gitt.

Tilslutningsfly

Ønskes utreise fra en annen flyplass i Norge, er vi behjelpelig med dette. Vennligst kontakt oss i god tid før avreise, og du vil motta et pristilbud fra oss.

Vi booker en gjennomgående billett, noe som betyr at ved eventuelle forsinkelser er du ikke selv økonomisk ansvarlig.

Hvis du bestiller tilslutningsbillett på egenhånd, vil den ikke bli gjennomgående og du er selv økonomisk ansvarlig. Ved forsinkelser slik at du ikke når gruppens fly, er du ansvarlig for å dekke kjøp av ny utreisebillett til destinasjonen.

Dersom gruppens flytider endres, må du selv dekke kostnaden for ny tilslutningsbillett hvis denne er kjøpt på egenhånd. Det anbefales derfor å bestille billett som er mulig å endre.

Vær også oppmerksom på at hvis utreisebilletten ikke benyttes, er det mange flyselskap som automatisk kansellerer returbilletten.